Organisering av idrettslaget

Hovudstyret er det øvste organet i Hasundot. Under hovudstyret er det fire avdelingar: fotball, trim, økonomi og hus og anlegg.

Her finn du ei oppdatert liste over aktuelle kontaktpersonar innanfor kvart av ansvarsområda som idrettslaget har.

Generelle førespurnadar som gjeld idrettslaget sendast til leiar i Hasundgot IL ved å sende ein e-post til post@hasundgot.no.