Organisering av idrettslaget

Hasundgot IL er organisert inn i fem ulike grupper/styre, slik at drifta av klubben skal vere så god og effektiv som mogleg.

Her finn du ei oppdatert liste over aktuelle kontaktpersonar innanfor kvart av ansvarsområda som idrettslaget har.

For generelle førespurnadar, ta gjerne kontakt med leiar i Hasundgot IL, Bjarte Bergseth, ved å sende ein e-post til: post@hasundgot.no.

Hovudstyret

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Bjarte Bergseth 913 02 566 post@hasundgot.no
Kasserar Gunnar Bigset 948 00 586
Sekretær Arild Aamodt Støylen 911 23 566
Leiar, fotball Runar Muren 951 70 764 fotball@hasundgot.no
Leiar, trim Gry S. Antonsen 995 79 691
Leiar, anlegg Trond Lauvstad 952 29 020 anlegg@hasundgot.no
Leiar, økonomi Lene Bjåstad 908 91 880

Fotballstyret

Runar Muren Leiar 95170764 fotball@hasundgot.no
Vidar Ertesvåg Nestleiar ertesvi@gmail.com
Elin Haugland Kasserer 46683936 elinshaugland@gmail.com
Idar Brekke Sekretær 98210302 idar.brekke@hotmail.no
Kjetil Sundal Materialforvaltar 90891540 kjetil.sundal@kleven.no
Arnt-Ivar Berg Fair play-ansvarleg 92239777 arnt.ivar.berg@gmail.com
Arnt-Ivar Berg Dommaransvarleg

Trimgruppa

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Gry Sundgot Antonsen 99579691 gbsa@online.no
Medlem Monica Gustavson 94187847
Medlem Reno Dimmen 47611151
Medlem Connie Grimstad 41564036
Medlem Tommy Dahl 92848459
Repr for badmington Tor Bigset 95767045
Repr for oldboys Morten Knutsen 90863042

Hus og anlegg

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Trond Lauvstad 95229020 anlegg@hasundgot.no
Ansv. innvendig hus og utleige Nora Wingsternes 91577715 utleige@hasundgot.no
Ansv. kiosk Anette Tømmerstøl 90892338 Annette.tommerstol@gmail.com
Ansv. utvendig hus Hallbjørn Sundgot 91139626
Medlem Roger Vågen 95808029
Medlem Hans Arild Spjutøy 40480033
Medlem Frank Håkon Garnes 91302600
Medlem Ronny Dimmen 48162360
Medlem Mats Bigset 97515632

Økonominemnda

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Lene Bjåstad 90891880 lenebjaastad@hotmail.com
Sponsoransvarlig Siri Holm Sundgot 96904563 siri_sundgot@hotmail.com
Sponsorhjelp Jeanette Sundgot 41553719
Medlem Mariann Bergo 90540309 mariann@rservice.no
Medlem Tore Skoge 41574045
Medlem Elisabeth Osdal
Medlem Wenche Aursnes 95945492