Sportsplan i Hasundgot IL

Til 2018-sesongen utarbeidde fotballstyret ein sportsplan for idrettslaget, med ein ambisjon om å løfte det sportslege tilbodet i Hasundgot IL.

Trenarar og lagleiarar vert oppmoda å leggje opp treningsopplegget sitt for dei ulike aldersklassene.

Sportsplan for Hasundgot IL finn du her!