Trenings- og medlemskontingent

Medlemskontingent

For å ha eit gyldig medlemskap i idrettslaget, må du betale medlemskontigent. Denne kontingenen vert sendt til den bustadsadressa du har registrert hos oss.

Gjeldande satsar for medlemskontingent ligg på:

GruppePris
Barn300,-
Vaksen300,-
Familie600,-

Treningskontingent

I tillegg til medlemskontingenten, må alle aktive utøvarar betale treningskontingent.

Denne avgifta skal til dømes gå til å dekkje slitasje på anlegget, fellesutstyr og spelarforsikring.

Vi ynskjer å gjere betaling enklast mogleg for deg. Du kan derfor betale treningskontingenten elektronisk på SuperInvite.

Gjeldande satsar for treningskontingent ligg på:

AlderPris
Til og med 10 år600,-
11-16 år800,-
17 år og eldre1.500,-
Maks per familie (med born i alderen 6-16 år)1.500,-