Trenings- og medlemskontingent

Medlemskontingent

Alle aktive medlemmer i Hasundgot IL må ha eit gyldig medlemskap i idrettslaget. For å ha eit gyldig medlemskap, må du betale medlemskontigent.

Vi set også veldig stor pris på betalande medlemmer som ikkje er aktive utøvarar, altså støttemedlemer.

Betaling av medlemskap gjer du elektronisk via Superinvite. Her kan du betale medlemskontingent for 2020.

Gjeldande satsar for medlemskontingent ligg på:

GruppePris
Barn300,-
Vaksen300,-
Familie600,-

Treningskontingent

I tillegg til medlemskontingenten, må alle aktive utøvarar betale treningskontingent.

Denne avgifta skal mellom anna dekke deltaking på aktivitetar gjennom Hasundgot, spelarforsikring, slitasje på anlegget, fellesutstyr og andre felleskostnadar.

Treningsavgifta vert også betalt gjennom Superinvite. Her kan du betale treningskontingent for 2020.

Gjeldande satsar for treningskontingent ligg på:

AlderPris
Til og med 10 år700,-
11-16 år900,-
17 år og eldre2.000,-
Maks per familie (med born i alderen 6-16 år)1.600,-

Økonomiske utfordingar

Hasundgot IL følgjer Norges Fotballforbund sine verdiar om å behalde flest mogleg lengst mogleg i fotballfamilien.

Barn i hushald eller familiar med trang økonomi skal også få like moglegheiter til å delta. Har du utfordring med å betale medlems- og treningskontingenten ønsker Hasundgot IL å hjelpe så langt som råd.

Dersom du ønsker å diskutere alternativ betalingsplan, ta kontakt med klubbkasserar for råd og assistanse.