Aldersbestemte lag

I Hasundgot IL ønsker vi å tilby eit så godt tilbod som mogleg for så mange som mogleg. Dette er forankra i Hasundgot sin sportsplan.

Så langt det let seg gjere, ønsker vi i Hasundgot IL å melde på lag i alle aldersklasser – både på gute- og jentesida.

Sidan 2019 har Hasundgot hatt eit offisielt samarbeid med Haddal IL, der klubbane kan samarbeide om lag for alderskull med få spelarar.

Dersom du ønsker å kome i kontakt med ein trenar eller lagleiar, finn du kontaktinformasjon for laga våre på Sunnmøre Fotballkrets si heimeside.