Dommarutvikling i Hasundgot

I Hasundgot ønsker vi å legge til rette for god dommarutvikling. Hasundgot har fire kretsdommarar, per 01.01.2022. I tillegg har vi eit godt team av klubbdommarar.

Sjå gjerne Hasundgot sin rekrutteringsplan for dommarar, som er ein del av vårt Kvalitetsklubb-arbeid.

Dommarkurs

Første steg i dommarutdanninga er å ta klubbdommarkurs. Dei som ønsker å gå vidare på dommarstigen kan ta rekrutteringsdommarkurs.

Dersom du ønsker å starte på dommarkurs, ta kontakt med vår dommaransvarleg Dagfinn Berg Tjervåg.

INGEN KAMP UTEN DOMMAR
INGEN KAMP UTAN DOMMAR: Dommaren er viktig for å gjennomføre fotballkampar.