23. oktober 2021

For trenarar

NFF Grasrottrenarkurs

Trenarstigen startar med Grasrottreneren. Primærmålgruppa for dette kurset er trenarar i barne- og ungdomsfotballen.

Kurskalender for Grasrottrenarkursa!

Ta trenerattesten!

Trenerattesten tek deg gjennom dei viktigaste oppgåvene og forventningane til deg som trenar. 

Attesten kjem i to versjonar – éin for trenarar i barneidretten og éin for trenarar i ungdomsidretten.

Start på Trenarattesten her!