Trenarportalen

NFF Grasrottrenarkurs

Trenarstigen startar med Grasrottrenaren. Dette kurset er retta mot alle trenarar, spesielt for barn og unge. Vi oppmodar alle våre trenarar til å gjennomføre kurset.

Sjå kurskalender for neste trenarkurs!

NIF Trenerattest

Trenerattesten tek deg gjennom dei viktigaste oppgåvene og forventningane til deg som trenar. Attesten kjem i to versjonar – éin for barneidretten og éin ungdomsidretten.

Start på den digitale Trenarattesten her!