Trenings- og kamptider

TRENINGSTIDER
KAMPAR PÅ STADION

Det ar aktivitet på Hasundgot stadion så å seie kvar einaste dag. For å unngå kollisjonar med trening og kamp, er trenarar og lagleiarar ansvarlege for å følgje med på kalenderen.

Vi har delt inn i to kalenderar for å kunne gi best mogleg oversikt; ein treningstidkalender og ein kampkalender. 

Kampkalenderen er importert frå www.fotball.no og vert oppdatert forløpande så snart eventuelle endringar er gjort i forbundets database.

Treningstidkalenderen vert endra etter nyttår.