Våre lag

Hasundgot er eit idrettslag for både barn, unge og vaksne, og vi ønskjer å gi eit så godt tilbod som mogeleg for fotballspelarar i alle aldrar.

Idrettslaget har både jente- og gutelag, i stort sett alle aldersklasser – med nokre få unntak.

På herresida spelar seniorlaget i 5.-divisjon, etter å ha rykka opp ein divisjon i 2018-sesongen.

Damelaget har hatt ein god tradisjon over fleire år, men har dessverre ikkje vore operative sidan 2016. Det er derimot etablert ei ny treningsgruppa på damesida, og ein ønskjer å melde på damelag til 2019-sesongen.

I 2018 hadde vi lag i følgjande aldersklasser i vanleg seriespel:

6. div Avd. 3 J09 – Avd. 2
G11 – Avd. 9 J10 – Avd. 1 
G12 – Avd. 5 J11 – Avd. 3
G13.09 2. div avd. 1 Vår J13.07 2. div vår
G14 2.div avd. 2 vår  J16.07 1. div avd. 2 vår
G19 3. div vår

Her finn du relevant kontaktinformasjon til kvart av laga sine trenarar og lagleiarar!