Varsling av uønska negative hendingar

I Hasundgot IL har vi nulltoleranse for vald og trugslar, både på og utanfor fotballbanen.

Vi oppmodar derfor alle som opplever slike hendingar i samband med fotballaktivitet til å melde frå i NFF sin varslingskanal.

Ein føresetnad for at fotballforbundet (NFF) skal kunne ta tak i vald, trugslar, hetsing og andre uønska hendingar, er at dei får vite om dette. Det same gjeld rasistiske uttalar eller handlingar.

Du kan i NFF sin varslingsplakat lese meir om kva varsling betyr, kven du varslar til og korleis varselet vert følgd opp.

Fair Play-kurset

Vil du bidra til å førebygge vald, trugslar, hetsing og andre uønska hendingar?  Ta Fair Play-kurset!

Les også meir om vårt samfunns- og verdiarbeid, deriblant Fair Play. Dette er ein del av vårt samfunnsansvar som Kvalitetsklubb.