6. desember 2021

Varsling av uønska hendingar (vald, truslar, hetsing, o.l.)

Meld ifrå om uønska hendingar.

Hasundgot IL delar Noreg Fotballforbund (NFF) sin nulltoleranse for vald og trugslar, både på og utanfor fotballbanen.

Ein føresetnad for at  NFF skal kunne ta tak i vald, trugslar, hetsing og andre uønska hendingar, er at NFF får vite om dette. Det same gjeld rasistiske uttalar eller handlingar.

Vi oppmodar derfor alle som opplever slike hendingar eller episoder i samband med fotballaktivitet til å melde frå i NFF sin varslingskanal.

Dersom du varslar om ei uønska hending, kan du fritt velje om du ønsker å varsle anonymt eller med eige namn.

I NFF sin varslingsplakat kan du lese meir om kva varsling betyr, kven du varslar til og korleis varselet vert følgd opp.