23. januar 2021

Webkamera frå stadion

På Hasundgot stadion er det installert webkamera som gir direktestrøyming frå kunstgrasbanen som oppdaterer bilete kvart sekund.

Med omsyn til personvern, er det berre stillbilete som vert vist på heimesida.

Denne bildestrøyminga kan vere nyttig til mellom anna å sjekke vêrforholda på stadion før trening og kamp, spesielt på vinterstid.