Årsmøte i Hasundgot IL vert 6. mars

Styret i Hasundgot IL kallar med dette inn til årsmøte for 2018.

Datoen er sett til 6. mars, og vil starte opp klokka 19:00. Møtet vert som vanleg arrangert på idrettslaget sitt klubbhus.

Alle årsmøtesaker som skal handsamast må sendast inn til post@hasundgot.no innan 27. februar.

Den komplette saklista for årsmøtet vil bli lagt ut på heimesida vår seinast ei veke før datoen til årsmøtet.

Hasundgot IL ønskjer alle medlemmer, spelarar, trenarar, aktive, «ekspertar på sidelinja» og andre Hasundgot-interesserte hjarteleg velkomne til møtet 6. mars! 🙂

Venleg helsing,

Hovudstyret
Hasundgot IL